HOME ACTUEEL RUIGAHUIZEN ADRESSEN FOTO'S DORPSBELANG CONTACT

Ruigahuizen, de groene parel in de Friese Meren

Plaatselijk belang Harich-Ruigahuizen plaatst op deze website informatie, nieuws, foto's van dorps activiteiten en verslagen voor bewoners en geïnteresseerden van het dorp Ruigahuizen.


Heeft u een vraag voor het plaatselijk belang, een goed idee voor Ruigahuizen of wilt u meer informatie over een project of activiteit, dan kunt u eenvoudig via deze site contact op nemen met een van de bestuursleden of de juiste contactpersoon voor een activiteit.

AGENDA

>> meer

Laatste nieuws

Whatsapp buurtpreventieavond 20-9 20.00 uur in Ons Gebouw Whatsapp buurtpreventieavond 20-9 20.00 uur in Ons Gebouw

Informatieavond WhatsApp-groepen t.b.v. buurtpreventie De afgelopen tijd zagen we om ons heen veel WhatsApp-groepen opstarten in de buurt. De media hebben recent veel aandacht besteed aan WhatsApp als preventie-instrument. Plaatselijk Belang vindt het belangrijk dat als zo’n groep wordt gestart, dat zorgvuldig en doordacht gebeurt. Daarom organiseren we op dinsdag 20 september 20.00 uur in Ons Gebouw een informatieavond over dit onderwerp. Graag nodigen we u/jullie uit voor deze avond en natuurlijk om daarna mee te doen aan een WhatsApp-groep van je buurt. Daarmee kun je samen met jouw buurtgenoten een steentje bijdragen aan een veiliger leefklimaat in onze dorpen. Door het gebruik van een WhatsApp-groep wordt ons netwerk versterkt en zijn we in staat elkaar nog sneller te informeren. Onze wijkagent Dirk Hebing zal ons deze avond meer vertellen over dit onderwerp. We rekenen op jullie komst!

>> Lees verder

Dorpencoördinatoren: ook voor verenigingen, etc! Dorpencoördinatoren: ook voor verenigingen, etc!

Gemeente De Fryske Marren hecht veel waarde aan de leefbaarheid in de stad, dorpen en wijken. Een vitale stad, een vitaal dorp en een vitale wijk maken dat de inwoners van De Fryske Marren het aangenaam vinden om er te wonen. Vrijwilligersorganisaties, zoals bijvoorbeeld een sportvereniging, een zangkoor, een toneelvereniging, een ouderraad van een school en kerken, leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Goede contacten met de gemeente zijn daarvoor erg belangrijk. Ook u bent zo’n vrijwilligersorganisatie. Soms is het voor u lastig om bij problemen en initiatieven uw weg te vinden op het gemeentehuis. Om dat voor u te vergemakkelijken kunt u voortaan een beroep doen op één van de dorpencoördinatoren. Hebt u een probleem, een idee of een initiatief en denkt u dat u de gemeente daarbij nodig heeft, neem dan contact op met één van onze dorpencoördinatoren. Zij kunnen u verder helpen. De dorpencoördinator gaat dan voor u de organisatie in, overlegt met de collega-ambtenaren en probeert uw zaak onder de aandacht te brengen en soepel te laten verlopen. Heeft u al goede contacten op het gemeentehuis, dan kunt u die natuurlijk ook gewoon blijven benaderen. Wilt u uitleg over wat de dorpencoördinatoren voor u kunnen betekenen, neem dan contact met ze op. Dit kan via 0513 - 239 000 of e-mail: dorpencoordinatoren@defryskemarren.nl. Ze zijn ook bereid om een keer bij u langs te komen. De dorpencoördinatoren zijn: Klaas Knobbe Dorpen (en stad): Bakhuizen, Balk, Elahuizen, Harich, Kolderwolde, Mirns, Nijemirdum, Oudega, Oudemirdum, Rijs, Ruigahuizen, Sloten, Sondel en Wijckel. Karien Aardema Dorpen: Akmarijp, Goingarijp, Haskerhorne, Nijehaske, Oldeouwer, Oudehaske, Ouwster-Nijega, Ouwsterhaule, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum, Sintjohannesga, Terkaple, Vegelinsoord en Joure (deels). Hendrik Hoekstra Dorpen: Boornzwaag, Broek, Dijken, Doniaga, Idskenhuizen, Langweer, Legemeer, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Snikzwaag, Terherne, Teroele, Tjerkgaast en Joure (deels). Ypie Kroes Dorpen: Bantega, Delfstrahuizen, Echten, Echtenerbrug, Eesterga, Follega, Lemmer en Oosterzee

>> Lees verder

>> meer
2013 - Plaatselijk Belang Harich - Ruigahuizen - info@harich.nl - Makke troch Roeloffopma.nl